PAMOKOS VYKDYMO DALYS

 1. Pamokos įvadas (5 min.)
 2. Video peržiūra: Jonas Valančiūnas. Mano sėkmės istorija (5 min.)
 3. Grupinis pratimas: (40 min.)
 4. Aptarimas (5 min.)

 

PASIRUOŠIMAS

 • Peržiūrėkite pamokos planą;
 • Pasiruoškite lentą bei reikalingas rašymo priemones (markerius, rašiklius ir popieriaus lapus).
Video peržiūra (5 min.)

Jono Valančiūno sėkmės istorija

PAMOKOS VYKDYMAS

 

Turėk tvirtą savo nuomonę

 

 • GRUPINIS PRATIMAS – PRATIMAS RAŠTU – PRISTATYMAS (trukmė 50 minučių)
 • Medžiaga ir pasiruošimas: Prieš atlikdami šį pratimą, dalyviai turėtų būti įgiję tam tikrų žinių apie problemas ir klausimus, susijusius su alkoholio vartojimu. Padarykite dalyviams skirtos medžiagos A ir B punktų kopijų kiekvienam grupės nariui. Siekiant palengvinti papildomos informacijos straipsniams apie alkoholį paiešką, derėtų pasirūpinti, kad dalyviai turėtų galimybę pavartyti laikraščius, žurnalus ir prieigą prie interneto.
 • Tikslas: Šio pratimo tikslas yra paskatinti dalyvius apmąstyti ir aptarti žiniasklaidos įtaką asmeninei nuomonei apie alkoholį ir santykiui su juo.
Įžanga

Vienas paaiškinimų, kodėl alkoholio vartojimas tarp jaunimo taip paplitęs, gali būti žiniasklaida. Sudėtinga propaguoti su alkoholio vartojimu susijusius suvaržymus, skirtus jauniems žmonės, kai tuo pačiu metu alkoholį gerti kitoms, vyresnio amžiaus, žmonių grupėms yra leistina ir netgi skatinama.

Tegul dalyviai parašo skaitytojo laiško tipo (poleminių) straipsnių laikraščiui alkoholio vartojimo ir žiniasklaidos tema. Idėjų jie gali rasti nagrinėdami laikraščių, žurnalų straipsnius, televizijos laidas, naršydami internete. Ši informacija gali būti pagrįsta bet kuo: pradedant faktų dėstymo straipsniais ir baigiant paskalų žurnalų komentarais apie įžymybių vakarėlius.

Atlikdami šį pratimą jaunuoliai patyrinės, kaip žiniasklaida gali pakreipti informaciją apie alkoholį ir kaip tai veikia konkrečius vartojimo įpročius. Užduotis yra parašyti skaitytojo laiško tipo (poleminį) straipsnį laikraščiui, faktų dėstymo straipsnį, naujienų straipsnį ar redaktoriaus skiltį, kuriuose būtų pabrėžiama žiniasklaidos įtaka alkoholio vartojimo paplitimui tarp jaunimo.

Eiga
 1. Pradėkite paaiškindami, kad pirmiausia atidžiau panagrinėsite, kokius informacijos apie alkoholio vartojimą perdavimo būdus renkasi žiniasklaida, o tuomet dalyviai patys kurs rašinius šia tema.
 2. Norėdami paskatinti diskusiją ir svarstymus, jaunuolius galite padalyti į nedideles grupeles ir leisti jiems padirbėti su dalyviams skirtos medžiagos A punkto užduotimis. Atkreipkite dėmesį, kad grupelės turi užsirašyti savo atsakymus, nes paskui jie bus aptariami su visais dalyviais.
 3. Aptarkite su visais drauge jaunuolių atsakymus į klausimus, pateiktus dalyviams skirtos medžiagos A punkte.
 4. Tada paprašykite jaunuolių individualiai arba poromis parašyti istoriją, faktų dėstymo straipsnį, skaitytojo laiško tipo (poleminį) straipsnį laikraščiui ar redaktoriaus skiltį apie žiniasklaidos įtaką alkoholio vartojimo tarp jaunimo įpročiams. Pastabose rasite keletą temų ir siūlomų antraščių. Dalyviai turi pasiieškoti papildomos informacijos savo rašiniams laikraščiuose, žurnaluose, televizijos laidose ir internete.
 5. Kai jaunuoliai baigs darbą, leiskite jiems pristatyti savo kūrinius. Sudarykite jiems sąlygas pakomentuoti vieniems kitų rašinius.
 6. Norėdami viską apibendrinti, visi drauge galite aptarti toliau pateiktus klausimus:
 • Kas, jūsų manymu, jaunimui daro didžiausią įtaką, skatinančią vartoti alkoholį? (Pavyzdžiai: žiniasklaida, aplinka, bendraamžių spaudimas ir t. t.)
 • Ko, jūsų manymu, labiausiai paiso jaunimas alkoholio vartojimo atžvilgiu? (Pavyzdžiai: politikų, sveikatos priežiūros specialistų, mokytojų, kitų jaunų žmonių, įžymybių, tėvų, draugų ir t. t.)
 • Kaip turėtume paskatinti jaunimą susilaikyti nuo alkoholio vartojimo, kol sulauks 18 metų?

 

Pastabos

Temų pratimui raštu pavyzdžiai

 • Papasakokite, ką pastaruoju metu esate matę per televiziją ar girdėję per radiją alkoholio ir jo vartojimo tema. Kokia tai buvo informacija ir kokia jūsų nuomonė apie tai? (Pavyzdžiai: naujienų pranešimas apie pavojus, kilusius jaunuoliams, vartojusiems alkoholį išvykoje į užsienį, ir t. t.)
 • Ar esate matę ką nors geriantį alkoholį per realybės šou? Parašykite, kaip pasijutote dėl tokios situacijos ir kokių pasekmių tai turėjo tam asmeniui, jo artimiems žmonėms. (Pavyzdžiai: TV realybės šou žvaigždė pasigeria ir apsikvailina tiesioginiame eteryje ir t. t.)
 • Parašykite straipsnį apie tai, kaip žiniasklaida skatina mus vartoti daugiau alkoholio. (Pavyzdžiai: televizijos programos, straipsniai ir t. t.)
 • Parašykite straipsnį apie tai, kaip žiniasklaida skatina mus vartoti mažiau alkoholio. (Pavyzdžiai: reklamos, televizijos programos, straipsniai ir t. t.)
 • Ar žinote atvejų, kaip įžymūs asmenys daro įtaką jauniems žmonėms dėl požiūrio į alkoholį? (Pavyzdžiai: sporto žvaigždės, televizijos ir realybės šou žvaigždės, kino aktoriai, kiti autoritetai, tėvai ir t. t.)
 • Parašykite apie mokyklos ir tėvų vaidmenis formuojant jaunų žmonių požiūrį į alkoholį. (Pavyzdžiai: dvigubi standartai – suaugusieji geria alkoholį ir patys svaiginasi, tačiau sako, kad tai pavojinga.)
 • Papasakokite istoriją apie alkoholį ir jaunimą: kas, kur, kaip, kada, kodėl įvyko ir t. t.
 • Parašykite straipsnį apie tai, kodėl turėtų būti nustatomos alkoholio vartojimo ribos ir kokios ribos turėtų būti nustatomos jauniems žmonėms.

Pasinaudodami faktine informacija aprašykite alkoholio poveikį žmogaus organizmui ir elgesiui.

A.    Žiniasklaida ir alkoholis
 1. Kas kam daro įtaką?
 2. Ar pastaruoju metu esate ką nors girdėję, matę ar skaitę žiniasklaidoje apie alkoholio vartojimą? Apibūdinkite, kas tai buvo.
 3. Apibūdinkite, kokie veiksniai daro įtaką įvairiems jūsų pasirinkimams. Nurodykite, kas priėmė sprendimą (jūs ar kiti žmonės) ir kaip jūs toje situacijoje pasijutote.
Įvairūs pasirinkimai Asmenys / veiksniai, darantys įtaką Kas priėmė sprendimą Kaip pasijutote
Aprangos pasirinkimas Reklama, draugai, tėvai, įžymybės Aš ir mano tėvai Visi patenkinti / nepatenkinti
Grįžimas namo sutartu laiku
Dalyvavimas ar nedalyvavimas vakarėlyje
Lytiniai santykiai
Rūkymas
Alkoholio pirkimas
B.    Žiniasklaida ir alkoholis

Vyriausiasis laikraščio, kuriame dirbate, redaktorius paprašo jūsų parašyti straipsnį. Straipsnis bus orientuotas į jaunuolius, kurie dar nėra sulaukę 18 metų, ir turėtų analizuoti, kaip alkoholis vaizduojamas žiniasklaidoje, ar toks jo vaizdavimas nekelia rizikos. Galite naudotis laikraščiais, žurnalais, internetu ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis kaip pagalbine medžiaga.

Straipsnių laikraščiui / žurnalui rašymas

 1. Prieš pradėdami, turite aiškiai apsispręsti, kokio tipo tekstą rašysite.
 2. Naujienų straipsniuose rašoma apie tai, kas ką tik įvyko ar kas įvyks, ir skaitytojams pateikiami atsakymai į tokius klausimus kaip: kas, ką, kada, kur, kodėl ir kaip.
 3. Faktų dėstymo straipsniai nėra grindžiami jūsų nuomone. Jie turėtų būti objektyvūs ir pagrįsti 
faktais.
 4. Autoriniuose straipsniuose pateikiama asmeninė nuomonė.
 5. Skaitytojo laiško tipo (poleminiuose) straipsniuose laikraščiui keliamas koks nors klausimas ir bandoma skaitytojus pakreipti konkrečia linkme.
 6. Redaktoriaus skiltis yra rašoma vadovaujantis asmeniniu požiūriu.
 7. Savo straipsniui galite panaudoti nuotraukas ir interviu.