Radijo ir televizijos laidų vedėjas

Jonas Nainys

Kiekvienas iš jūsų esate unikalus, esate originalus ir talentingas. Ieškokite savęs ir supraskite kokį pašaukimą turite gyvenime, nebijokite klysti, suklydę – įkvėpkite ir bandykite dar, ir dar, ir dar… tol kol pajusite, jog tai Jūsų veikla, tai Jūsų užsidegimas, ir Jūsų pašaukimas… Tada suprasite, kad gyvenate ir siekiate savo tikslų ir savo svajonių. Neduokite silpnumui užvaldyti savęs, nešvaistykite savo energijos beprasmiams dalykams, neleiskite alkoholiui būti kliūtimi į Jūsų svajones. Rinkitės kitą gyvenimo kelią, RINKITĖS SĖKMĘ !

Renkuosi Sėkmę

Apie projektą

Vyresnio mokyklinio amžiaus jaunuolių (8 – 12 klasių) Nacionalinis alkoholio prevencijos projektas “Renkuosi sėkmę!” paremtas keliais sėkmingiausiais Australijoje ir JAV vykdytų projektų pavyzdžiais, apima inovatyvių metodinių priemonių parengimą ir integraciją į Lietuvos vidurines mokyklas ir gimnazijas kiekvienoje iš Lietuvos savivaldybių. Jaunimui priimtina, inovatoriška forma per informacines technologijas pasitelkiant jaunimui žinomus sporto autoritetus bus perteikiama fiziologinės ir psichinės alkoholio vartojimo žalos asmenybės raidasi informacija, kaip alternatyvos bus pateikiamos sėkmės pavyzdžiai: sėkmingų verslo, sporto ir mokslo atstovų istorijos, bei bus pristatoma nemokama galimybė gauti virtualaus trenerio paslaugą tiek esant mokykloje, tiek namuose. Platforma suteiks galimybę kiekvienam moksleiviui užsiimti fizinėmis veiklomis ten kur socialinė aplinka bus jam priimtiniausia.

Renkuosi Sėkmę

Projektas apima šias veiklas

  • Prevencinių programų vykdymą
  • Konsultavimą sveikos mitybos, gyvensenos ir sporto klausimais
  • Sveikos asmenybės ugdymą ir lavinimą
  • Laisvalaikio užimtumo ir „sportas visiems“ vystymą
  • Mokomojo proceso organizavimą, įvairių programų ir metodikų kūrimą bei realizavimą