PAMOKOS VYKDYMO DALYS

 1. Pamokos įvadas (5 min.)
 2. Video peržiūra: Kaip vaikai mato girtus savo tėvus (2 min.)
 3. Grupinis pratimas: (60 min.)
 4. Aptarimas (5 min.)

 

PASIRUOŠIMAS

 • Peržiūrėkite pamokos planą;
 • Pasiruoškite lentą bei reikalingas rašymo priemones (markerius, rašiklius ir popieriaus lapus).
Video peržiūra (2 min.)

Kaip vaikai mato girtus savo tėvus

PAMOKOS VYKDYMAS

 

Informacinės kampanijos rengimas

 

 • GRUPINIS PRATIMAS – PRATIMAS RAŠTU – PRISTATYMAS (trukmė 60 minučių)
 • Medžiaga ir pasiruošimas:  Prieš atlikdami šį pratimą, dalyviai turėtų būti įgiję tam tikrų žinių apie alkoholio keliamą riziką ir pasekmes. Padarykite dalyviams skirtos medžiagos A ir B punktų kopijų kiekvienai nedidelei grupelei.
 • Tikslas: Šio pratimo tikslas yra sudaryti sąlygas dalyviams aptarti įvairias su alkoholio vartojimu susijusias problemas ir sukurti jas akcentuojančią informacinę kampaniją.
Įžanga

Dirbdami nedidelėmis grupelėmis, dalyviai aptars įvairius su alkoholio vartojimu susijusius klausimus, žvelgdami iš žiniasklaidos pozicijos. Jų užduotis yra sukurti informacinę kampaniją, akcentuojančią problemas, susijusias su Lietuvos jaunimo alkoholio vartojimo įpročiais. Duokite dalyviams pakankamai laiko šiam pratimui atlikti, kad jis būtų kuo naudingesnis.

Išskiriami trys reklamos ir informavimo tipai. Pirmasis pabrėžia faktus ir informaciją, antrasis yra pagrįstas emociniu poveikiu, o trečiasis apeliuoja į mūsų piniginę. Informacija, visų pirma, sklinda per reklamą, radiją ir televiziją, renginius, paštą, parduotuves, internetinius pokalbių kambarius ir viešųjų ryšių kampanijas. Priklausomai nuo to, kiek turite laiko, galite pasirinkti, ką užduoti dalyviams: sukurti tekstinę, radijo ar televizijos reklamą. Užsiėmimui skirta pagalbinė medžiaga pateikta užsiėmimo plane ir dalyviams skirtoje medžiagoje.

Eiga
 1. Pradėkite informuodami dalyvius, kad dirbsite su žiniasklaidos ir reklamos kūrimo priemonėmis, norėdami išryškinti su alkoholio vartojimu susijusias problemas.
 2. Jaunuolius suskirstykite į mažas grupeles ir išdalykite dalyviams skirtą medžiagą.
 3. Paprašykite, kad grupės laikytųsi nurodymų, pateiktų dalyviams skirtos medžiagos 22.a ir 22.b punktuose. Siūlomos užduotys nurodytos užsiėmimo plane. Jeigu nerandate užduoties klausimų, kurie jums patiktų, galite sugalvoti savų klausimų. Kiekvienai grupei galite skirti vis kitokių užduočių.
 4. Užduotis atliekama trim etapais:
  1. etapas. Pasiruošimas
  2. etapas. Eiga
  3. etapas. Pristatymas
 5. Siekiant palengvinti pratimą, galima nusistatyti tokias ribas:
  1. viena tema – vienai grupei;
  2. pasirinkite tikslinę auditoriją ir apsiribokite jaunesniais nei 18 metų asmenimis;
  3. laiko ribos.
 6. Atkreipkite dėmesį, kad grupės savo kampanijas turės pristatyti visiems užsiėmimo dalyviams.
 7. Tegul grupės savarankiškai sukuria po informacinę kampaniją, remdamosi dalyviams skirta medžiaga ir taikydamos standartinius tyrimo metodus. Jaunuolių kūrybiškumas, be abejo, yra labai svarbus užduoties atlikimo komponentas.
 8. Paprašykite grupių pristatyti savo informacines kampanijas ir jas pagrįsti. Pasižymėkite visas jų mintis, kad vėliau galėtumėte pateikti apsvarstyti.
 9. Užsiėmimą apibendrinkite aptardami grupių pasiūlymus ir paskatindami jas pasidalyti nuomonėmis apie kitų idėjas.
 10. Užsiėmimą baikite dalyviams užduodami toliau pateiktus klausimus:
  1. Ar manote, kad alkoholis kelia problemų visuomenei? Pagrįskite atsakymą.
  2. Jeigu taip, kokio klausimo ar problemos, jūsų manymu, derėtų pirmiausia imtis?
  3. Kaip, jūsų manymu, turėtų būti perduota informacija apie problemas, susijusias su alkoholio vartojimu tarp jaunimo?

 

Siūlomos užduotys

Reklamos agentūra, kurioje dirbate, pasirašė sutartį, pagal kurią turi sukurti informacinę kampaniją, orientuotą į visus Lietuvos jaunuolius, dar nesulaukusius 18 metų.

 

Alternatyvūs tikslai: 
 • Sužinoti daugiau informacijos apie 18 metų ribą ir jos nustatymo pagrindą;
 • Geriau suprasti dažniausiai pasitaikančius alkoholio keliamus pavojus;
 • Pateikti informacijos apie alkoholio alternatyvas;
 • Sumažinti kontrabandinių alkoholinių gėrimų ir naminės degtinės pirkimą;
 • Sumažinti alkoholio pardavimo nepilnamečiams mastą;
 • Jūsų pasiūlymai: … .

 

Informacinė kampanija

Jūsų užduotis

Alkoholio vartojimas tarp jaunimo tampa vis didesne problema mūsų visuomenėje. Reklamos agentūra, kurioje dirbate, gavo užsakymą sukurti informacinę kampaniją, orientuotą į visus Lietuvos jaunuolius, dar nesulaukusius 18 metų. Kampanijos tikslas – pasiekti, kad tikslinė grupė apsispręstų visiškai nevartoti alkoholio, kol nesulauks 18 metų.

 

I etapas. Pasiruošimas

Apsispręskite, kokią informaciją ketinate skleisti. Atlikite tyrimą:

 1. Susiraskite informacijos laikraščiuose ir internete.
 2. Atlikite jaunuolių apklausą savo aplinkoje, kad išsiaiškintumėte dabartinį jaunų žmonių požiūrį ir situaciją. Apklauskite 3–5 jaunuolius ir susidarysite pagrįstą vaizdą, kokia turėtų būti šios kampanijos struktūra.

 

II etapas. Eiga

Apsispręskite, kaip pagrindinė kampanijos žinutė bus perduodama – per spaudą, radiją ar televiziją.

 • Spauda. Reklama laikraščiuose ar žurnaluose, plakatai, skrajutės ir t. t. Sukurkite vaizdus, antraštes, tekstus ir kt. Naudokite nuotraukas ir iliustracijas.
 • Radijas. Parašykite dialogo, garso ir muzikos scenarijų. Nepamirškite, kad reklama neturėtų būti ilgesnė nei 20 sekundžių.
 • Televizija / internetas. Parašykite dialogo, garso, muzikos ir vaizdo scenarijų. Nepamirškite, kad reklama neturėtų būti ilgesnė nei 20 sekundžių.

 

III etapas. Pristatymas

Pasiruoškite pristatyti kampaniją, tuomet supažindinkite su ja visą dalyvių grupę. Paaiškinkite, kodėl pasirinkote vieną ar kitą konkretų sprendimą ir idėją.

Patarimai. Pagalvokite, kaip atkreipti tikslinės auditorijos (jaunesnės nei 18 metų) dėmesį. Pasidomėkite kitomis informacinėmis ir reklamos kampanijomis, – jos gali įkvėpti ir suteikti idėjų jūsų kampanijai.

 

Įvairių televizijos / interneto reklamų, kuriomis galite pasinaudoti, kategorijų pavyzdžiai:

Socialinė reklama

Reklama skirta visuomenei šviesti, nuostatoms keisti, žmonėms skatinti imtis naudingos veiklos, pavyzdžiui, taupyti elektros energiją, rūšiuoti atliekas.

Gyvenimo būdo reklama

Šio tipo reklamose siekiama įtikinti, kad jeigu naudosite reklamuojamą produktą, tai būsite pats „kiečiausias“, populiariausias ir patraukliausias žmogus pasaulyje. Geras gyvenimo būdo reklamos pavyzdys –„Coca–Colos“ reklamos.

Tragedijos tipo reklama

Šio tipo reklamų kūrėjai stengiasi perteikti jauseną, kad gali įvykti siaubingų dalykų, jeigu nenusipirksite konkretaus jų reklamuojamo produkto. Jie pavaizduoja sudėtingas situacijas ar įvykius ir tikina, kad situacija niekada nebūtų pakrypus taip prastai, jeigu būtumėte nusipirkę reklamuojamą produktą, – jis būtų jus apsaugojęs.

Problemos sprendimo tipo reklama

Tai yra labai dažnas ir neabejotinai labai efektyvus triukas. Produktas ar paslauga – tai jūsų problemos sprendimas.

Nostalgija paremta reklama

„Anksčiau reikalai klostėsi kur kas geriau“ arba „Senais gerais laikais…“ Tai puikiai žinomos ir dažnai girdimos frazės. „Seno gero…“ metodas taip pat suteikia saugumo jausmą, reklamose jis yra ganėtinai svarbus.

Svajojimų paremta reklama

Šios rūšies reklama iš tikrųjų priverčia svajoti. Produktas nukelia į visai kitą pasaulį.

Naujovių reklama

Reklamuojamas produktas turi būti naujas ar turėti kokią nors naują savybę.

Paradomoji reklama

Parodomoji reklama yra šiek tiek paprastesnė. Ji apibūdina produktą ir jo pranašumus (žinoma, trūkumų jis niekuomet neturi).

Komedijos / parodijos tipo reklama

Šio tipo reklamose dažnai pasišaipoma iš savęs ar populiarių reklaminių triukų.

Rekomendacinė reklama

Tokioje reklamoje pasitelkiamas „liudininkas“. Dažnai pagrindinę reklamos idėją būna lengviau perprasti, jeigu ją pristato paprastas žmogus, su kuriuo galite susitapatinti. Reklama būna dar efektyvesnė, jeigu produktą rekomenduoja gerai žinomas (pageidautina – populiarus) žmogus.