PAMOKOS VYKDYMO DALYS

 1. Pamokos įvadas (5 min.)
 2. Video peržiūra: Karolina Toleikytė. Mano sėkmės istorija (17 min.)
 3. Grupinė diskusija: Kaip alkoholis veikia žmogų ir visuomenę? 40 min.
 4. Aptarimas (5 min.)

 

PASIRUOŠIMAS

 • Peržiūrėkite pamokos planą;
 • Pasiruoškite lentą bei reikalingas rašymo priemones (markerius, rašiklius ir popieriaus lapus)
 • Prieš pamoką perskaitykite šią medžiagą, kuri bus reikalinga mokytojams pamokos vykdymui:
  • Pasirinkite informacijos apie alkoholio poveikį žmogaus sveikatai bei keliamas visuomenės rizikas.

Video peržiūra

Kristinos Toleikytės sėkmės istorija

PAMOKOS VYKDYMAS

 

Alkoholio poveikis žmogui ir visuomenei

 • GRUPINIS ŽAIDIMAS (trukmė iki 40 minučių)
 • Medžiaga ir pasiruošimas Padarykite dalyviams skirtos medžiagos kopijų (žiūrėti žemiau) kiekvienam grupės nariui. Jeigu yra galimybė, pasirūpinkite prieiga prie interneto, kad dalyviai galėtų pasiieškoti informacijos.
 • Tikslas: Šio užsiėmimo tikslas yra įžiebti debatus apie alkoholio poveikį individams ir apskritai visuomenei.
 • Darbo metodai: Grupinis pratimas, Diskusija
Įžanga

Padarykite dalyviams skirtos medžiagos kopijų kiekvienam grupės nariui. Jeigu yra galimybė, pasirūpinkite prieiga prie interneto, kad dalyviai galėtų pasiieškoti informacijos. Šio užsiėmimo tikslas yra įžiebti debatus apie alkoholio poveikį individams ir apskritai visuomenei.

Grupinis pratimas. Diskusija.

Jaunuoliai bus paprašyti dalyvauti debatuose apie alkoholio poveikį konkrečiam individui ir apskritai visuomenei. Turi būti aptariami tiek neigiami, tiek teigiami aspektai. Motyvas, dėl kurio reikia imtis abiejų klausimo pusių, yra užtikrinti, kad diskusija atspindėtų realybę. Pratimą turėtų sudaryti diskusija, argumentavimas ir debatai tarp dviejų skirtingiems požiūrio kampams atstovaujančių grupių.

 

Eiga
  1. Pratimą pradėkite su visais drauge nuo diskusijos apie alkoholį, kiek jis yra susijęs su jumis ir jūsų aplinkiniais. Pasinaudokite toliau pateiktais klausimais:
   1. Kas iš jūsų aplinkinių yra vartojęs alkoholį?
   2. Ar yra jo nevartojančių?
   3. Kas jį perka?
   4. Kada jie geria alkoholį?
   5. Kur jie geria alkoholį?
   6. Su kuo jie geria alkoholį?
  2. Jaunuolius padalykite į dvi grupes. Viena grupė turės analizuoti neigiamą alkoholio visuomenei ir konkrečiam individui poveikį, o kiti analizuos teigiamą alkoholio visuomenei ir konkrečiam individui poveikį. Jeigu pageidaujate, galite grupėms išdalyti pastabas, jas dalyviai galės panaudoti kaip papildomą informacijos šaltinį.
  3. Tegul grupės dirba su dalyviams skirtos medžiagos užduotimi savarankiškai. Šioje medžiagoje yra pateiktos idėjų lentelės, kurias grupė gali panaudoti analizuodama teigiamą ar neigiamą alkoholio poveikį.
  4. Kai grupės bus pasiruošusios, pradėkite debatus. Debatams gali vadovauti arba užsiėmimo vadovas, arba vienas iš dalyvių. Grupės turėtų pasinaudoti pačių rastais teigiamo/neigiamo alkoholio poveikio visuomenei ir konkrečiam individui argumentais.
  5. Nubraižykite tokią lentelę ir įrašykite į ją argumentus:

 

Visuomenė Individas
+ +

 

Pratimą pratęskite visų dalyvių balsavimu toliau pateiktu klausimu: Ar neigiamas alkoholio poveikis visuomenei ir konkrečiam individui yra didesnis negu teigiamas poveikis? Pagrįskite atsakymą.

PASTABOS

Poveikis organizmui

Alkoholio poveikis kiekvieno žmogaus atžvilgiu – skirtingas. Tai priklauso nuo kūno masės, lyties, sveikatos būklės ir t. t. Dviem asmenims išgėrus tokį patį kiekį, alkoholio kiekis kraujyje gali būti visiškai kitoks. Yra daug tam įtakos darančių veiksnių: kiek ir ką žmogus buvo suvalgęs, kaip greitai išgėrė alkoholį ir t. t. Neįmanoma paspartinti alkoholio metabolizmo, tokios priemonės kaip sauna ar kava nėra veiksmingos. Organizmas alkoholį asimiliuoja savo tempu. Kai vartojamas alkoholis, individo elgesys ir nuotaika kinta priklausomai nuo didėjančio alkoholio kiekio kraujyje. Pradžioje tai yra patogu – atsipalaiduojama ir pasijuntama gerai. Dingsta suvaržymai. Kuo daugiau išgeriama, tuo mažiau pajėgiama kontroliuoti tiek savo emocijas, tiek ir kūną. Kalba pasidaro neaiški, nuotaika gali greitai keistis ir baigtis emocijų protrūkiais. Darosi sunku kontroliuoti kūną – pradedama klupinėti ar netgi griuvinėti. Tie, kurie išgeria didelį alkoholio kiekį, gali prarasti sąmonę, o blogiausiu atveju – apsinuodyti alkoholiu.

Smegenys. Smegenų pažeidimas gana dažnai pasitaiko tais atvejais, kai alkoholis vartojamas ilgai ir dideliais kiekiais. Pirmieji ženklai yra trumpalaikės atminties, t. y. gebėjimo prisiminti dalykus, kurie įvyko pastaruoju metu, sutrikimai. Atminties spragos, atsirandančios išgėrus alkoholio, gali būti ankstyvasis smegenų pažeidimo požymis.

Širdis. Alkoholio vartojimas dideliais kiekiais gali pažeisti tiek širdį, tiek ir kraujagysles. Vartojant alkoholį kraujo spaudimas gali pernelyg padidėti, o tai gali baigtis širdies nepakankamumu ar netgi mirtimi.

Kepenys. Kepenys – vienas sudėtingiausių žmogaus kūno organų. Viena svarbiausių kepenų funkcijų yra detoksikacija. Jos apsaugo organizmą nuo apsinuodijimo, suskaidydamos kenksmingas medžiagas, kol šios dar nepateko į kraujotaką. Iš visų žmogaus kūno organų kepenims gresia didžiausias pavojus nesaikingo alkoholio vartojimo atvejais, nes beveik visas alkoholis, kurį žmogus išgeria, yra asimiliuojamas čia. Vos keletas alkoholio vartojimo dienų gali sukelti kepenų pabrinkimą ir skausmą. Ląstelės yra pažeidžiamos ir kepenų funkcija suprastėja. Šio tipo pažeidimas yra labai dažnas.

Kodėl yra nustatyta amžiaus riba alkoholiui vartoti ir pirkti?

Paaugliai nėra pajėgūs įvertinti alkoholio vartojimo pasekmių taip, kaip tai geba padaryti didžioji dalis suaugusiųjų. Paaugliams taip pat sunkiau atpažinti, kada jie yra apsvaigę, todėl dažnai stipriai nusigeria. Tie, kurie paauglystės metais vartoja daug alkoholio, priklausomybę gali įgyti vos per keletą metų. Suaugusiesiems šis procesas dažnai užtrunka kur kas ilgiau. Suaugusieji taip greitai netampa priklausomi, jiems lengviau pastebėti įspėjamuosius ženklus ir keisti alkoholio vartojimo įpročius.

Paauglių nesugebėjimas įvertinti alkoholio vartojimo pasekmių reiškia, kad jie yra labiau linkę patekti į problemines situacijas. Todėl taip pat išauga nelaimingų atsitikimų rizika. Didžioji dalis žmonių, kurie įsivelia į muštynes ar pirmą kartą išbando narkotikus, būna apsvaigę nuo alkoholio.

Asmenybė labiausiai pažeidžiama paauglystės metais. Tai toks gyvenimo laikotarpis, kai vystosi individų socializavimosi, bendravimo ir irtavimo įgūdžiai. Jeigu pradėsite vartoti alkoholį anksti, yra didžiulė rizika, kad visuomet siesite šiuos dalykus su alkoholiu.

Alkoholis ir visuomenė

Nors mūsų visuomenėje vartoti alkoholį yra leidžiama, tai nereiškia, kad alkoholis nekenksmingas. Piktnaudžiavimas alkoholiu, kaip ir kitos piktnaudžiavimo narkotikais formos, sukelia neigiamų zinių ir psichologinių padarinių. Alkoholio vartojimas dideliais kiekiais ilgą laiką didina priklausomybės riziką. Jeigu tapsite priklausomas, nepajėgsite kontroliuoti savęs ir alkoholio vartojimo. Kiekvienais metais 100 tūkstančių Lietuvos gyventojų tenka apytikriai 30 mirusiųjų nuo alkoholio nulemtų priežasčių (2009 m. – 32,22, 2010 m. – 31,09, 2011 m. – 31,14, 2012 m. – 30,32, 2013 m. – 29,79 asmenys/100 000 gyventojų).

Dėl atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu 2014 m. mirė 242 Lietuvos gyventojai, 2015 m. – 253. Piktnaudžiaujančiųjų alkoholiu ir jų šeimų asmeninės kančios yra didžiulės (Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2014 ir 2016).