PAMOKOS VYKDYMO DALYS

 1. Pamokos įvadas (5 min.)
 2. Video peržiūra: Mindaugas Kuzminskas. Mano sėkmės istorija (8 min.)
 3. Grupinė diskusija: Kaip suvaldyti aplinkos įtaką? (40 min.)
 4. Aptarimas (5 min.)

 

PASIRUOŠIMAS

 • Peržiūrėkite pamokos planą;
 • Pasiruoškite lentą bei reikalingas rašymo priemones (markerius, rašiklius ir popieriaus lapus)

Video peržiūra (8 min.)

Mindaugo Kuzminsko sėkmės istorija

PAMOKOS VYKDYMAS

 

Suvaldyk spaudimą

 • GRUPINIS PRATIMAS (trukmė iki 40-50 minučių)
 • Medžiaga ir pasiruošimas Padarykite pakankamai dalyviams skirtos medžiagos užduoties kopijų kiekvienai nedidelei grupelei.
 • Tikslas Šio pratimo tikslas yra paskatinti dalyvius pamąstyti, kaip bendraamžių spaudimas veikia jų sprendimus dėl alkoholio vartojimo. Dalyviai apsvarsto, kokią reikšmę jiems patiems ir kitiems asmenims turi skirtingi pasirinkimai. Siekiama, kad dalyviai suprastų, jog toje pačioje situacijoje gali būti keli sprendimai. Atlikdamos šį pratimą grupės kurs vaidinimus pagal scenarijus, kurie baigsis neišspręstu konfliktu ar potencialiai problemiška situacija. Suvaidinę etiudus pagal scenarijus, dalyviai turėtų pasiūlyti galimas baigtis ir apibūdinti pasekmes, kurios gali kilti šiose situacijose. Tuomet dalyviai turėtų aptarti galimus veiksmus bei reakcijas ir pasidalyti mintimis, kaip jie patys būtų reagavę konkrečioje situacijoje. Kiekvienas scenarijus apima tokių aspektų kaip pasirinkimas, veiksmai ir pasekmės pagrindimą.
Eiga
 1. Pradėkite paaiškindami dalyviams, kad atliekant šį pratimą bus vaidinamas „Forumo teatro“ vaidinimas, kuris gali būti palygintas su trumpa teatro scena ar etiudu.
 2. Dalyvius suskirstykite į nedideles 4–7 asmenų grupeles. Kiekviena grupelė turėtų parašyti po trumpą scenarijų, kuris pasižymėtų neišspręsta baigtimi ir konfliktu, reikalaujančiu sprendimo. (Dėl to dalyviai dažnai pasirenka realistiškas problemas, reikalaujančias sprendimų.) Siekdami palengvinti pratimą galite panaudoti scenarijus, kurie pateikti dalyviams skirtos medžiagos užduoties punkte (žiūrėti situacijas žemiau). Tačiau grupės nariai labiau įsitrauks į vaidinimą, jei analizuos jiems artimą ir galbūt patirtą probleminę situaciją.
 3. Išdalykite dalyviams skirtos medžiagos užduot, kur yra „Forumo teatro“ vaidinimo instrukcijos ir galimų scenarijų pavyzdžiai, kopijas.
 4. Paaiškinkite jiems, kad baigę rašyti scenarijus turės suvaidinti savo etiudus bendraamžiams. Dalyviai gali nuspręsti nevaidinti etiude, jeigu nenori. Tačiau jie vis tiek turės dalyvauti rašant scenarijus ir diskutuojant apie juos.
 5.  Tegul grupės suvaidina savo etiudus, tuomet aptarkite kiekvieną iš jų visi drauge.
 6. Kiekvieną vaidinimą ir scenarijų apibendrinkite šiais klausimais:
  1. Kokių pasekmių gali kilti šio vaidinimo dalyviams?
  2. Kaip kitaip būtų galėję pasielgti etiude vaidinantys žmonės ir kokios būtų buvę tokių veiksmų pasekmės? Pateikite pavyzdžių.
  3. Ar sunku atsispirti bendraamžių spaudimui ir daryti tai, ko norite patys?
  4. Kaip turėtų elgtis geras draugas?
  5. Kuris dalyvis, jūsų manymu, elgėsi tinkamai, o kuris netinkamai? Argumentuokite savo nuomonę.
 7. Pratimą baikite pateikdami tokius klausimus:
  1. Ką manote apie šį pratimą?
  2. Ar sužinojote ką nors naujo apie save ar kitus?
  3. Ar įmanoma pakeisti konkrečius veiksmus ir jais pakeisti pačią situaciją?
Pastabos

Drauge su dalyviais aptardami gero draugo bruožus, galite paminėti, kad geri draugai nedaro spaudimo, norėdami vienas kitą įtikinti vartoti alkoholį. Negerti alkoholinių gėrimų yra asmeninis pasirinkimas; aplinkiniai turėtų gerbti šį pasirinkimą.

Geri draugai rūpinasi vienas kitu, linki vienas kitam viso, kas geriausia, ir gerbia vienas kito pasirinkimą bei nuomonę. Jeigu jūsų draugai negerbia jūsų pasirinkimo ir nuomonės, turėtumėte savęs paklausti, ar jie tikrai yra geri draugai, ar norite ir toliau su jais draugauti. Kai kyla alkoholio vartojimo klausimas, labai naudinga turėti žinių ir argumentų, kodėl nenorite gerti alkoholio, pavyzdžiui, turėti informacijos apie kenksmingą alkoholio poveikį ir su juo susijusią riziką. Tuomet galėsite konkrečiai paaiškinti kitiems, kodėl nusprendėte alkoholio nevartoti.

Jūsų užduotis

Parašysite trumpą scenarijų, kurio baigtis būtų neaiški, o kon iktas reikalautų sprendimo. Rašydami scenarijų pasitelkite vaizduotę ir patirtį. Kiekviena grupė suvaidins etiudą pagal savo scenarijų priešais visą dalyvių grupę. Kai visos grupės bus suvaidinusios savo etiudus, aptarkite jų scenarijus su visais drauge.

Toliau pateikti du scenarijų pavyzdžiai
Vakarėlis

Rūta rengia vakarėlį. Visame name ji yra likusi viena, tad pasikviečia užeiti keletą draugų. Jie jau pakeliui. Rūta pažadėjo tėvams, kad su draugais tik žiūrės lmą. Kai pasirodo Rūtos draugai, paaiškėja, kad jie atsinešė alkoholinių gėrimų. Rūta nežinojo, kad draugai atsineš alkoholio. Su jais taip pat yra keletas kitų draugų. Rūtai tai šiek tiek nepatinka, bet jos draugams pavyksta ją įtikinti, kad bus tikras vakarėlis. Vėliau vakare suskamba durų skambutis ir įeina grupelė vyresnių jaunuolių (kurie nebuvo kviesti). Jie rankose laiko dar daugiau alkoholinių gėrimų, o tai labai patinka jau išgėrusiems Rūtos draugams.

Klasės kelionė

Dešimtokai išvyksta į mokyklinę kelionę į Palangą. Su mokiniais keliauja du mokytojai. Atėjus vakarui keletas jaunuolių jau yra išėję į prekybos centrą nusipirkti alaus ir vyno. Maždaug dešimt klasės jaunuolių nusprendžia išgerti. Jie planuoja nueiti į parką netoli jaunimo nakvynės namų, kuriuose apsistoję. Du mokiniai Vytautas ir Marius tikrai nenori prie jų prisidėti, tačiau kiti ima jiems prikaišioti. Iš tiesų Vytautas ir Marius net yra linkę papasakoti apie šią situaciją mokytojui, bet nenori tapti visos klasės priešais. Galiausiai jie nusprendžia eiti kartu su visais ir išgerti…

Tolimesni veiksmai

Tęsiant šią temą, galima apsvarstyti galimybę suvaidinti etiudus pagal tuos pačius scenarijus iš kito asmens pozicijos. Kelias situacijos sprendimo link gali pakrypti visiškai kitaip daugelyje vietų, kai pažvelgiama iš kitos perspektyvos. Tai suteikia dar daugiau argumentų ir inicijuoja daugiau samprotavimų.