PAMOKOS VYKDYMO DALYS

 1. Pamokos įvadas (5 min.)
 2. Video peržiūra: Mindaugas Rainys. Mano sėkmės istorija (21 min.)
 3. Grupinė diskusija: Kaip surasti (40 min.)
 4. Aptarimas (5 min.)

 

PASIRUOŠIMAS

 • Peržiūrėkite pamokos planą;
 • Pasiruoškite lentą bei reikalingas rašymo priemones (markerius, rašiklius ir popieriaus lapus)
Video peržiūra (21 min.)

Mindaugo Rainio sėkmės istorija

PAMOKOS VYKDYMAS

 

Kaip suprasti argumentus pasakyti “Ne”?

 

 • DARBAS POROMIS, DISKUSIJA (trukmė iki 30 minučių, priklauso nuo dalyvių sugebėjimų)
 • Medžiaga ir pasiruošimas: Pasirūpinkite, kad dalyviai turėtų popieriaus ir rašiklių / pieštukų.
 • Tikslas: Šio pratimo tikslas yra sukurti erdvę jaunuolių mokymuisi, kaip nenusileisti bendraamžių daromam spaudimui vartoti alkoholį, ir informuoti, kas gali būti daroma siekiant išlaikyti gerą sveikatą.
Darbas poromis

Jeigu dalyviai dar nėra susidūrę su alkoholio vartojimu, tai labai tikėtina, kad susidurs artimoje ateityje. Atliekant šį pratimą grupinis darbas pasitelkiamas siekiant paskatinti jaunuolius kritiškai mąstyti apie alkoholį ir apie tai, kaip galėtų elgtis ir reaguoti, kai jiems daromas spaudimas. Ar jie patys kontroliuos situaciją ar taps situacijos aukomis? Ar išdrįs pasakyti„ne“? Šio pratimo tikslas yra akcentuoti dalyviams, kad jie turi galimybę gauti visą faktinę informaciją, kurios reikia problemoms ir pasekmėms, kylančioms įvairiomis aplinkybėmis, išnagrinėti, tiesiog užduodami klausimus.

Eiga
 1. Pradėkite paaiškindami, kad nuodugniai apsvarstysite trijų pakopų modelį, kuris leis išmokti įvairių būdų, padedančių išvengti dalykų, kurių dalyviai realiai nenori daryti.
 2. Tada padiskutuokite šiuo klausimu: Kai kurie žmonės išdrįsta pasakyti„ne“, o kai kurie – nedrįsta. Kodėl?
 3. Suskirstę dalyvius poromis, paprašykite tai aptarti ir išnagrinėti situacijas, į kurias jie galėtų patekti. Vienas dalyvis nori, kad kitas eitų kartu su juo į vakarėlį, o kitas mėgina išsiaiškinti, ar tai tikrai toks vakarėlis, į kurį jis norėtų eiti. Paprašykite, kad poros užsirašytų klausimus, kurie kils dirbant drauge, ir atsakymus. Klausimų ir atsakymų pavyzdžiai:
  1. Draugas sako:„Jonas rengia vakarėlį. Nori ten eiti?“
  2. Jūs klausiate:„Koks tai vakarėlis? Kas į jį ateis? Ar ten bus suaugusiųjų?“
 4. Per kitą etapą bus išnagrinėtos potencialios problemos ir pasekmės, kurios gali kilti vakarėlyje. 
Klausimų ir atsakymų pavyzdžiai: Draugas atsako: „Ten nebus jokių tėvų. Į vakarėlį rinksis tik pažįstami, mums net pavyko gauti šiek tiek alaus ir stipriųjų gėrimų.“ Jūs klausiate:„Ar galėtum pasakyti tiksliai, kas ten bus?“
 5. Paskutiniame etape dalyviai siūlo alternatyvių veiklos rūšių ir mėgina išsisukti nuo vakarėlio. Klausimų ir atsakymų pavyzdžiai:
  1. Draugas atsako: „Nesvarbu. Vis tiek bus labai smagus vakarėlis.“
  2. Jūs sakote:„Man neleis ten eiti. Gal geriau traukiam į kokį filmą?“
  3. Draugas atkerta:„Bet niekas nesužinos!“
 6. Nuodugniai apsvarstykite jaunuolių diskusijas ir argumentus su visa grupe. Leiskite komentuoti ir kitiems dalyviams.
 7. Galiausiai visi drauge aptarkite toliau pateiktus klausimus:
  1. Ko išmokote iš šio pratimo?
  2. Kaip galėsite priimti geresnius sprendimus, jeigu išmoksite pasakyti„ne“?
  3. Kaip galite padėti kitiems pasakydami„ne“?
  4. Ar manote, kad suaugusiesiems yra lygiai taip pat sunku pasakyti„ne“? Jeigu manote, kad suaugusiesiems yra lengviau pasakyti„ne“, kokios yra to priežastys? O galbūt suaugusiesiems dar sunkiau pasakyti„ne“?
  5. Ar galima išmokti pasakyti„ne“? Ką manote? Kokios priežastys yra priimtinos? Kokios 
priežastys nepriimtinos?
Pastabos

Sakydami„ne“ dalyviai turėtų atsižvelgti į toliau pateiktas rekomendacijas:

 1. Venkite ginti ar teisinti savo sprendimą.
 2. Venkite pamokslavimo, kritikos ir kaltinimų. Dažnai tai veda prie atsakomųjų veiksmų ar atmetimo.
 3. Neatsiprašinėkite.
 4. Venkite ginčytis dėl sprendimo. Tiesiog ištrūkite iš tokios situacijos ir palikite dialogą nebaigtą.Daugiau apie grupinių diskusijų moderavimą skaitykite skyriuose „Mokomosios medžiagos apžvalga“ ir „Patarimai diskusijos moderatoriui“. Tolesni veiksmai Dirbdami kartu su jaunuoliais ir remdamiesi dialogais, sukurtais atliekant pratimą, galite parašyti pjesę. Nepagailėkite pastangų ir įpinkite šiek tiek dramatiškumo. Apsvarstykite galimybę suvaidinti dialogus / vaidinimą per kitą tėvų ir jaunuolių susirinkimą.