PAMOKOS VYKDYMO DALYS

 1. Pamokos įvadas (5 min.)
 2. Video peržiūra: Andrius Gudžius. Mano sėkmės istorija (11 min.)
 3. Grupinis pratimas: Pasirinkimas – Veiksmas – Pasėkmė (40 min.)
 4. Aptarimas (5 min.)

 

PASIRUOŠIMAS

 • Peržiūrėkite pamokos planą;
 • Pasiruoškite lentą bei reikalingas rašymo priemones (markerius, rašiklius ir popieriaus lapus.
Video peržiūra (11 min.)

Andrius Gudžius sėkmės istorija

PAMOKOS VYKDYMAS

 

Turėk tvirtą savo nuomonę

 

 • GRUPINIS PRATIMAS – Asmeninės nuomonės argumentavimas (trukmė 60 minučių)
 • Medžiaga ir pasiruošimas: Padarykite pakankamai dalyviams skirtos medžiagos (žiūrėti apačioje, Vakarėlis) kopijų kiekvienai nedidelei grupelei. Pasirūpinkite, kad dalyviai turėtų popieriaus ir rašiklių / pieštukų.
 • Tikslas: Šio pratimo tikslas yra sustiprinti jaunuolių supratimą, kad kritiškai mąstantys individai visuomet įvertina savo sprendimų riziką ir pasekmes. Pratimą aptarkite remdamiesi tokiomis sąvokomis kaip pasirinkimas, veiksmas, pasekmė.
Įžanga

Atlikdami šį pratimą, jaunuoliai dirbs mažomis grupelėmis ir apgalvos realią situaciją, kurioje paauglys nusigeria ir praranda savikontrolę. Tada dalyviai apsvarstys pasirinkimus, kurie buvo padaryti toje situacijoje, kokius veiksmus ir pasekmes jie lėmė.

Eiga

I etapas

 1. Pradėkite paaiškindami, kad bus nagrinėjami klausimai, susiję su alkoholio vartojimu, apie pasirinkimus, veiksmus ir pasekmes.
 2. Suskirstę dalyvius poromis, paprašykite pasikalbėti ir panagrinėti jų pačių, jų šeimų ir jų draugų požiūrį į alkoholį. Klausimų pavyzdžiai:
  1. Ar vartojate alkoholį? Kodėl / Kodėl ne?
  2. Ar manote, kad vartoti alkoholį yra pavojinga? Kodėl / Kodėl ne?
 3. Tegul dalyviai mažomis grupelėmis išnagrinėja „Vakarėlio“ situaciją ir atsako į su ja susijusius klausimus (žr. dalyviams skirtos medžiagos: Vakarėlis).
 4. Tuomet aptarkite toliau pateiktus klausimus, susijusius su„Vakarėlio“ situacija, ir t. t.
  1. Ką jis padarė? (Pavyzdžiai: nusigėrė, rėkavo, nugriuvo ir t. t.)
  2. Kas, jūsų manymu, bus toliau? (Pavyzdžiai: jo vyresnis brolis parveda Igną namo… Ignas įsivelia į muštynes… Ignas apvagiamas… Igną išsiveža policija… Ignas turi reikalų su socialinėmis tarnybomis… Igną partrenkia automobilis… Ignas įkrenta į ežerą… ir t. t.)

II etapas

 1. Tęskite situacijos aptarimą mažomis grupelėmis, tačiau Igną šioje istorijoje pakeiskite mergina vardu Julija.
  1. Ką ji padarė, kad taip nusigėrė?
  2. Ar manote, kad kas nors keičiasi dėl to, kad ji yra mergina? Jeigu taip, kokių skirtumų matote?
  3. Kas bus toliau?
 2. Paprašykite jaunuolių individualiai apgalvoti situaciją ir užrašyti tai, ką aptarėte ir perskaitėte.
 3. Tuomet su visais drauge padiskutuokite, kas gali įvykti, kai Ignas ar Julija grįš į mokyklą po savaitgalio. Kokia bus aplinkinių reakcija ir kokias emocijas Ignas ar Julija išgyvens? (Pavyzdžiai: šaltumą, gėdą, ryžtingumą, liūdesį ir t. t.)
 4. Galiausiai aptarkite mintis ir klausimus, kuriuos užsirašė dalyviai.
  1. Ko išmokote?
  2. Ką galvosite ir kaip reaguosite, jeigu patys atsidursite panašioje situacijoje ateityje?
Pastabos

Daugiau informacijos apie diskusijų moderavimą galite rasti skyriuose „Mokomosios medžiagos apžvalga“ ir„Patarimai diskusijos moderatoriui“.

Tolesni veiksmai

Paprašykite jaunuolių parašyti istorijos apie Igną arba Juliją pabaigą. Kad užsimegztų diskusija, pasiūlykite pakeisti situacijos aplinkybes, pavyzdžiui, šventės tipą. Dar išsamiau šiuos klausimus galite panagrinėti pasirinkę keletą jaunuolių pasiūlytų variantų ir juos suvaidinę.

 

Dalyviams skirta medžiaga:

Vakarėlis

Ignas yra aštuntokas, po vasaros atostogų jis pradės eiti į 9 klasę. Tai reiškia, kad Ignas pereis į naują mokyklą – tą pačią, kurią lanko jo vyresnis brolis. Norėdamas padėti Ignui padaryti gerą pradžią, vyresnis brolis nusiveda jį į vakarėlį, kur renkasi daug jaunimo iš jų mokyklos. Ignas stovi ir kalbasi su keliais brolio draugais. Šie pasiūlo Ignui išgerti alaus. Norėdamas pasirodyti „kietas“, vaikinas priima pasiūlymą. Po kelių bokalų alaus Ignas beveik visiškai nusigeria ir netrukus jau nebepajėgia savęs kontroliuoti: neaiškiai kalba, suklumpa ir pargriūva.

  • Kokius pasirinkimus padarė Ignas?
  • Ką jis padarė, kad taip nusigėrė?
  • Kas, jūsų manymu, bus toliau?