PAMOKOS VYKDYMO DALYS

 1. Pamokos įvadas (5 min.)
 2. Video peržiūra: Jono Nainio sėkmės istorija.
 3. Grupinis pratimas. Teigiama ir neigiama bendraamžių įtaka (trukmė 35 min.)
 4. Aptarimas  (5 min.)

 

PASIRUOŠIMAS

 • Peržiūrėkite pamokos planą;
 • Pasiruoškite lentą bei reikalingas rašymo priemones (markerius, rašiklius ir popieriaus lapus)
 • Prieš pamoką perskaitykite šią medžiagą, kuri bus reikalinga mokytojams pamokos vykdymui:
  • Pasirinkite daugiau medžiagos apie teigiamą ir neigiamą bendraamžių įtaką, paauglių psichologinius aspektus bei socialinių autoritetų reikšmę paauglių elgsenai.

Video peržiūra

Jono Nainio sėkmės istorija

PAMOKOS VYKDYMAS

 

Teigiama ir neigiama bendraamžių įtaka

 • GRUPINIS ŽAIDIMAS (trukmė iki 15 minučių)
 • Užsiėmimo trukmė: 30–40 minučių.
 • Medžiaga ir pasiruošimas Padarykite dalyviams skirtos medžiagos punkto kopijų kiekvienai nedidelei grupelei.
 • Tikslas: Šio pratimo tikslas yra paskatinti jaunuolius pamąstyti, kaip bendraamžių spaudimas lemia jų pačių ir kitų žmonių pasirinkimus.
 • Darbo metodai Grupinis pratimas Pristatymas ir diskusija

Kiekvienas iš mūsų vienu ar kitu gyvenimo atveju yra patyręs bendraamžių spaudimą. Jauni žmonės sudaro tikslinę grupę, kuri dažnai atsiduria situacijose, kai jų pasirinkimams turi įtakos kitų žmonių vertybės ir nuomonės. Šiame pratime nagrinėjamas ne realus ryšys tarp bendraamžių spaudimo ir alkoholio, o bendrąja prasme analizuojama bendraamžių spaudimo sąvoka. Tačiau su alkoholio vartojimu susiję aspektai, žinoma, gali būti panaudoti kaip galimybė užmegzti įdomią diskusiją, jeigu patys jaunuoliai nusprendžia tokią iškelti.

 

Eiga

1.  Užsiėmimą pradėkite ant didelio popieriaus lapo ar lentos užrašydami žodžius „Bendraamžių įtaka“ ir inicijuodami atvirą diskusiją apie šio termino reikšmę. Pažymėkite tai, kas išaiškėja diskutuojant, ant lentos ar ant didelio lapo.

2.  Tuomet visi drauge aptarkite šiuos klausimus:

 • Ar turite asmeninės patirties, susijusios su bendraamžių įtaka?
 • Ar yra skirtumas tarp priekabiavimo ir bendraamžių įtakos?

3.  Paprašykite, kad grupės padirbėtų su užduotimis, pateiktomis dalyviams skirtos medžiagos punkte.

 • 1 užduotis – Paprašykite grupių sugalvoti tris teigiamos bendraamžių įtakos pavyzdžius.
 • 2 užduotis:  Padiskutuokite, kaip galėtumėte atsispirti neigiamai bendraamžių įtakai. Remkitės tekstu ir klausimais, pateiktais dalyviams skirtos medžiagos  (7.a punkte)

4.  Tegul grupės pristato savo atsakymus, o tada šiuos atsakymus apsvarstykite visi drauge.

5.  Baikite užsiėmimą aptardami tokius klausimus:

 • Ko išmokote atlikdami šį pratimą?
 • Ką galvosite ir kaip reaguosite, jeigu susidursite su panašia situacija ateityje?
 • Kokiose situacijose bendraamžiai dažniausiai daro įtaką?

Kaip galėtume padirbėti kartu ir išmokti išvengti neigiamos bendraamžių įtakos? (Pavyzdžiai: visi turi teisę galvoti ir daryti tai, ką nori.) Pastabos Bendraamžių įtakos apibrėžimas. Terminas „bendraamžių įtaka“ dažniausiai vartojamas norint apibūdinti jaunų žmonių daromą poveikį vienas kitam, tarkim, draugų grupėje. Tokia įtaka gali būti, pavyzdžiui, kieno nors kito provokavimas išbandyti tabaką, alų, kvaišalus arba elgtis netinkamai. Tačiau socialinis spaudimas prisitaikyti prie savos aplinkos egzistuoja tarp visų kartų ir apima įvairius – aprangos, elgesio, interesų, nansų, reklamos, lyties ir kt. – aspektus.

Teigiamos bendraamžių įtakos pavyzdžiai:

 • paskatinti ką nors prisijungti prie sporto komandos ar asociacijos;
 • paskatinti žmones nevartoti alkoholio;
 • paskatinti žmones nevairuoti išgėrus.

Neigiamos bendraamžių įtakos pavyzdžiai:

 • seksas;
 • vagystės;
 • vandalizmas;
 • alkoholio gėrimas;
 • patyčios;
 • narkotikų vartojimas.

 

Tolesni veiksmai

Atlikite dvi toliau pateiktas užduotis, tuomet pristatykite jas ir aptarkite su kitais užsiėmimo dalyviais.

 • 1 užduotis – Pateikite tris teigiamos bendraamžių įtakos pavyzdžius. Pagrįskite atsakymus.
 • 2 užduotis – Atsakykite į klausimą iš toliau pateiktos situacijos

SITUACIJA IR APTARIMAS

Esate su savo trimis „kiečiausiais“ bendraamžiais parduotuvėje. Staiga jie pasiūlo jums dalyvauti varžybose, kas pavogs daugiausia saldainių per trumpiausią laiką. Jūs visai nenorite vogti. Kaip elgsitės?

Pasistenkite su kitais grupės nariais susitarti dėl vieno atsakymo. Tęskite aptardami klausimus, susijusius su bendraamžių įtaka, tačiau labiau orientuotus į alkoholio vartojimą.