PAMOKOS VYKDYMO DALYS

 1. Pamokos įvadas (5 min.)
 2. Video peržiūra: Artūras Sujeta. Mano sėkmės istorija (17 min.)
 3. Grupinė diskusija: Požiūrio, pagarbos ir atsakomybės suvokimas vartojant alkoholį (40 min.)
 4. Aptarimas (5 min.)

 

PASIRUOŠIMAS

 • Peržiūrėkite pamokos planą;
 • Pasiruoškite lentą bei reikalingas rašymo priemones (markerius, rašiklius ir popieriaus lapus)
Video peržiūra (17 min.)

Artūro Sujetos sėkmės istorija

PAMOKOS VYKDYMAS

 

Požiūrio, pagarbos ir atsakomybės suvokimas vartojant alkoholį

 • GRUPINĖ DISKUSIJA (trukmė iki 40-50 minučių)
 • Medžiaga ir pasiruošimas Padarykite dalyviams skirtos medžiagos 3.a punkto kopijų kiekvienam grupės nariui.
 • Tikslas: Šio pratimo tikslas yra sudaryti progą dalyviams apgalvoti kai kuriuos paprastus, kasdienius sprendimus ir paskatinti juos apsvarstyti, kaip aplinka lemia jų veiksmus. Tai paakina dalyvius užimti savarankišką poziciją apsisprendžiant, kaip jie elgsis ir ką galvos panašiose situacijose ateityje.
Įžanga

Daugeliui sprendimų, kuriuos turime priimti, įtaką daro ne tik draugai, broliai ar seserys, tėvai ar globėjai, bet ir įvairūs kiti aplinkos veiksniai – televizija, reklama. Atlikdami šį pratimą dalyviai apsvarsto daugybę bendrų sprendimų ir apmąsto, kas turi įtakos jų pasirinkimui ir kaip jie jaučiasi, kai sprendimas jau yra priimtas.

1 žingsnis: „Ką jums reiškia šios sąvokos: požiūris, pagarba ir atsakomybė?“

 

Eiga

1. Rate aptarkite žodžio„požiūris“ reikšmę. Apsvarstykite, ar nereikėtų pasinaudoti projektoriumi.

 1. Kaip suprantate, kas yra žmogaus požiūris?
 2. Kaip jis susiformuoja?
 3. Kaip kiti gali sužinoti jūsų požiūrį?
 4. Kaip žmonės reiškia savo požiūrį, nuostatas? 2) Apsvarstykite:
 • Kodėl žmogui svarbu turėti požiūrį?
 • Kam jis reikalingas?
 • Ar pažįstate kokį nors žmogų, kuris būtų nuolat pozityvus?
 • Koks yra jūsų požiūris į girtus žmones?
 • Kaip reaguotumėte, jeigu jūsų artimieji būtų girti, kai grįžtate namo?
 • Kaip reaguotumėte, jeigu jūsų artimieji pamatytų jus girtą?

2. Rate aptarkite žodį„atsakomybė“:

 • Ar esate už ką nors atsakingas, pavyzdžiui, namuose ar klasėje?
 • Ar turite kokių nors įsipareigojimų ar pareigų? (Pavyzdžiai: jūsų lova turi būti paklota kas rytą, grupės rašomoji lenta turi būti nuvalyta ir t. t.)
 • Kokių įsipareigojimų turite pats? (Pavyzdžiai: mokyklai, sporto komandai, saugoti sveikatą ir t.t.)
 • Kokių įsipareigojimų turite pats kalbant apie alkoholį? (Pavyzdžiai: saugoti sveikatą, neprarasti kontrolės, nekvailioti, palaikyti gerus santykius su kitais ir t. t.)
 • Kokių įsipareigojimų turite tėvų atžvilgiu kalbant apie alkoholį? (Pavyzdžiai: pateisinti jų lūkesčius, nekvailioti ir t. t.)

3.  Visi drauge aptarkite žodį „pagarba“Pratimas „Keturi kampai“:

 • Tinkami drabužiai suteikia pagarbos.
 • Žinios / įgūdžiai suteikia pagarbos.
 • Amžius suteikia pagarbos.
 • Atviras kampas…

4.  Atlikite„Karštosios kėdės“ pratimą, remdamiesi toliau pateiktais teiginiais:

 • Dėvimi garsių dizainerių drabužiai suteikia pagarbos.
 • Pagarba – tai baimės rezultatas.
 • Aš gerbiu protingus žmones.
 • Pagarba – tai galios rezultatas.
 • Labiau gerbiami asmenys, vartojantys alkoholį.
 • Pagarba yra neigiamas dalykas.
 • Aš gerbiu suaugusius žmones.
 • Gebėjimas negerti yra gerbtinas dalykas.
 • Galėjimas daug išgerti yra gerbtinas dalykas.

5.  Padiskutuokite toliau pateiktais klausimais, kad sujungtumėte sąvokas: požiūris, pagarba ir atsakomybė.

 • Kuo siejasi požiūris, atsakomybė ir pagarba?
 • Ar žmogaus požiūris gali pelnyti kitų pagarbą?
 • Pateikite pavyzdžių, kai žmonės yra gerbiami už jų požiūrį.
 • Kaip suprantate, kas yra atsakingas požiūris?
 • Pateikite atsakingo ir neatsakingo požiūrio pavyzdžių.

 

2 žingsnis: „Kodėl kartais darome dalykus, kurių iš tikrųjų neturėtume daryti?“

 • a)  Tegul dalyviai, dirbdami mažomis grupelėmis, atsako į toliau pateiktus klausimus (pastabos apie jaunuolių svaiginimosi ypatumus pateiktos toliau):

Nurodykite priežastis, dėl kurių darome dalykus, kurių mums nereikėtų daryti. (Pavyzdžiai: susijaudinimas, noras rizikuoti, išbandyti ribas, siekis būti„kietam“, bendraamžių spaudimas, smalsumas, smagumas ir t. t.)

Nurodykite priežastis, dėl kurių nusprendžiame nedaryti dalykų, kurių mums nereikėtų daryti. (Pavyzdžiai: baimė, auklėjimas, bendraamžių spaudimas, pagarba, atsakomybė ir t. t.)

 • Tegul grupės inscenizuoja po dvi priežastis iš kiekvieno sąrašo.
 • Po kiekvieno vaidinimo aptarkite etiudus iš„pasirinkimo–veiksmų–pasekmių“ perspektyvos:
  • Kodėl taip pasirenkame?
  • Kokių veiksmų imamasi?
  • Kokios yra pasekmės?
  • Ar buvo verta?

 

3 žingsnis. Baigiamieji klausimai:

Kas jums daro didžiausią įtaką priimant sprendimą nedaryti dalykų, kurių neturėtumėte daryti? Kas jums daro didžiausią įtaką priimant sprendimą daryti dalykus, kurių neturėtumėte daryti? Kodėl, jūsų manymu, kai kurie jaunuoliai geria alkoholį, nors neturėtų to daryti?
Kodėl kai kurie jaunuoliai nusprendžia nevartoti alkoholio?

 • Kaip užsitarnaujama pagarba?

Pastabos:  Papildoma informacija apie jaunuolių alkoholio vartojimo ypatumus

Jaunuoliai vartoja alkoholį:

 • norėdami atrasti savo identitetą;
 • siekdami susijaudinimo ir nuotykių;
 • norėdami patirti riziką;
 • norėdami išbandyti ribas;
 • norėdami atrodyti „kieti“;
 • norėdami atrodyti suaugę;
 • norėdami įsilieti į bendruomenę, nes geria ir draugai, tad nesinori išsiskirti;
 • nes, jų manymu, tai yra gerai;
 • iš smalsumo;
 • nes, jų manymu, tai yra smagu.

Kiti jaunų žmonių alkoholio vartojimo ypatumai 

Jaunuoliai geria alkoholį, nors ir žino apie jo keliamas grėsmes. Paauglystės metais norima patirti susijaudinimą, riziką ir išbandyti ribas. Alkoholis turi stiprią simbolinę reikšmę paauglystės metais, tai – tapimo suaugusiu ženklas. Kad priklausome tam tikrai grupei, mes parodome kolektyviniais veiksmais, kurie dažnai simbolizuoja laisvę ir nepriklausomybę; alkoholio vartojimas dažnai gali būti laikomas kolektyvine veikla.  Alkoholis turi tiek socialinę, tiek ir kultūrinę reikšmę:

 • Tautybė:„Įkalk kaip tikras lietuvis!“
 • Lytis:„Būk vyras, gerk iki dugno!“,„Gersiu šiek tiek mažiau, kaip dera moteriai!“
 • Socialinė klasė:„Aš geriu kaip visi darbo žmonės!“,„Pigių gėrimų negeriu!“

Alkoholio vartojimas ir amžius: 

Jauniausieji – 14–15 metų – geria iš smalsumo ir noro pajusti, ką reiškia būti apsvaigusiam. Susijaudinimą jie patiria, ieškodami būdų, kaip gauti alkoholio, slėpdami jį nuo įtarių tėvų, gerdami slapčia, o tuomet aptarinėdami ir komentuodami viską, kas įvyko. 17–18 metų jaunuoliams alkoholio vartojimas yra daugiau socialinė veikla, pavyzdžiui, tai priežastis išeiti iš namų, susitikti su draugais ir pasiruošti vakarėliui. Alkoholis laikomas priemone atsikratyti nervingumo – išgėrus lengviau užmegzti kontaktą su menkiau pažįstamais žmonėmis. Apsikvailinus lengviau pasiteisinti girtumu.