PAMOKOS VYKDYMO DALYS

 1. Pamokos įvadas (5 min.)
 2. Video peržiūra: Donatas Motiejūnas. Mano sėkmės istorija (11 min.)
 3. Grupinė diskusija: Socialiniai ir kultūriniai aspektai (40 min.)
 4. Video peržiūra: Vaikai negali pasirinkti savo tėvų (2 min)
 5. Aptarimas (5 min.)

 

PASIRUOŠIMAS

 • Peržiūrėkite pamokos planą;
 • Pasiruoškite lentą bei reikalingas rašymo priemones (markerius, rašiklius ir popieriaus lapus)
Video peržiūra (11 min.)

Donato Motiejūno sėkmės istorija

PAMOKOS VYKDYMAS

 

Socialiniai ir kultūriniai aspektai

 

 • ŽAIDIMAS, kaip “Apšilimas”. DISKUSIJA (trukmė 40-60 minučių. I etapas –„Apšilimo“ pratimas, II etapas –„Vertybių įvertinimo“ pratimas)
 • Medžiaga ir pasiruošimas: Sustatykite ratu kėdes visiems dalyviams ir atsispausdinkite vieną pastabų kopiją.
 • Tikslas: Šio pratimo tikslas yra paskatinti dalyvius apgalvoti ir aptarti socialinius bei kultūrinius su alkoholio vartojimu susijusius aspektus ir užimti tam tikrą poziciją jų atžvilgiu.
Įžanga

Šio užsiėmimo tikslas yra suteikti dalyviams galimybę užimti tam tikrą poziciją įvairiais klausimais, susijusiais su alkoholio vartojimu, ir perprasti bendraamžių mąstymo būdą. Tai sumažina smalsumą ir išankstinę nuomonę apie alkoholį. Norėdami sukurti pratimui tinkamą atmosferą apsvarstykite galimybę„apšilti“ žaidžiant žaidimą, kuris skatina atvirumą.

Eiga

I etapas. „Apšilimas“. Pratimas „Visi, kurie…“

 1. Dalyviai sėdi ant kėdžių, sustatytų ratu.
 2. Vienas dalyvis stovi viduryje (vadovas gali pradėti pirmas, kad pademonstruotų, kaip tai daroma). Dalyvis nurodo kitiems, pavyzdžiui: „Visi, kurie mėgsta žaisti futbolą, pasikeiskite vietomis.“ Dalyviams keičiantis vietomis kyla chaosas, tad jaunuolis, esantis viduryje, pasinaudoja galimybe užimti vieną iš tuščių vietų ir jau kitas dalyvis lieka be savo vietos ir atsiduria rato viduryje. Tuomet jis turėtų pateikti naują nurodymą ir užimti kieno nors kito kėdę ir t. t.
 3. Taisyklės: dalyviai negali užimti šalia jų esančios kėdės (nebent tai yra vienintelė galima vieta).
 4. Nurodymai gali būti apie viską, tačiau neturi būti nepatogūs, įžeidžiantys ar diskriminuojantys pavienius asmenis.
 5. Tęskite pratimą tol, kol tai atrodys smagu ir naudinga, tačiau nepamirškite palikti ne mažiau kaip 30 minučių„Vertybių įvertinimo“ pratimui atlikti.

 

II etapas. „Vertybių įvertinimas“. Pratimas „Taip, Ne, Galbūt“.

 1. Dalyviai sėdi ant kėdžių, sustatytų ratu. Vadovas taip pat sėdi ant vienos iš kėdžių.
 2. Vadovas pateikia teiginį apie alkoholio vartojimą (žr. pastabas).
 3. Dalyviai užima tam tikrą poziciją teiginio atžvilgiu ir savo nuomonę išreiškia kūno kalba:„taip“ = rankos ant kelių,„ne“ = rankos sukryžiuotos,„galbūt“ = rankos ant pakaušio.
 4. Po kiekvieno teiginio dalyviai lieka pasirinktoje padėtyje, kad visi galėtų pamatyti, ką kiekvienas jų mano. Tuomet vadovas turi galimybę paprašyti jaunuolių paaiškinti, kodėl jie pasirinko„taip“, „ne“ arba „galbūt“ pozicijas. Paprašykite vieno ar kelių jaunuolių, kurie pasirinko „taip“ poziciją, pagrįsti savo pasirinkimą. Tuomet to paties paprašykite vieno ar kelių dalyvių, kurie pasirinko „ne“ arba „galbūt“ poziciją. Tai leis užsimegzti diskusijai apie kiekvieną teiginį.
 5. Pratimą baikite apibendrindami viską, kas buvo pasakyta diskusijoje, ir pabrėždami dalykus, kurie pasirodė svarbūs.

 

PASTABOS

Teiginių pasiūlymai„Taip, Ne, Galbūt“ pratimui:

 • Vakarėlis be alkoholio yra nuobodus.
 • Sunku pasakyti draugams, kad nenorite gerti alkoholio.
 • Būti apsvaigusiam yra pavojinga.
 • Nepilnamečiams galima išgerti, jei leidžia tėvai.
 • Alkoholis yra siejamas su tam tikromis lietuvių tradicijomis.
 • Kai esi apsvaigęs, lengviau užmegzti kontaktą su kitais.
 • Jaunuoliai, gerdami alkoholį, pasijunta suaugusiais, bet jais netampa.
 • Gėrimas su draugais griauna draugystę.
 • Pajėgti išgerti didelį kiekį alkoholio yra vyriška.
 • Išgerti didelį kiekį alkoholio yra nepadoru.
 • Tik nuobodos atsispiria bendraamžių spaudimui, kai visi geria.
 • Baisu matyti tėvus apsvaigusius.
 • Kai išgeri alkoholio, pasidarai drąsesnis.
 • Alkoholis žmones veikia skirtingai.
 • Alkoholis priverčia jaustis nesaugiai.
 • Pagirios – sėkmingo vakarėlio ženklas.
 • Žmogus, kuris geria alkoholį, yra„kietas“ ir visų mėgstamas.

Išgėręs alkoholio žmogus gali neatsiminti kai kurių veiksmų, įvykusių jam svaiginantis. 
Tolesni veiksmai 
Darbą su teiginiais tęskite paprašydami dalyvių juos suvaidinti. Tai galima padaryti suformuluojant teiginius kaip situacijas, kuriose jaunuoliai gali patys priimti sprendimus ir daryti įtaką kitiems. Vienas iš tokių pratimų tikslų yra pamėginti eliminuoti bendraamžių spaudimą ir pabrėžti asmeninių pasirinkimų galimybę. Situacijų pavyzdžiai, pagrįsti anksčiau pateiktais teiginiais, būtų tokie: „Jonas erzinamas dėl to, kad negeria alkoholio…“, „Lina tampa drąsesnė, kai yra apsvaigusi…“, „Keletas draugų išvyksta į kalbų kursus užsienyje ir kaip reikiant nusigeria…“